Thursday, 19 February 2009

Sverige är ett litet land...jämfört alltså

Jag för en ständig utbildningskamp(anj) med mina engelska och amerikanska kontakter. PR mäts ofta i antal artiklar och i både USA och Storbritannien finns så många olika tidningar, magasin, tidskrifter, webbsajter att det i princip räcker med att skicka ut ett pressmeddelande så får man alltid någonting publicerat. I Sverige, och resten av Norden är det annorlunda.

I hela Norden bor cirka 20 miljoner människor - det är lika många som i New York med omkrets. Det är en referensram. Storbritannien är ungefär två tredjedelar av Sverige till ytan, och har 60 miljoner invånare. Det är också en referensram.

Trots att svenskar (och finländare) läser betydligt mer än andra nationaliteter och antalet tidsrifter i relation till befolkningen är betydligt högre, är det svårt att konkurrera med mina internationella kollegor.

Å andra sidan, om det är en reaktion hos en målgrupp - alltså läsare av en viss tidning; dvs köpare, utvecklare, potentiella partners etc. snarare än journalisten i sig man är ute efter, (och det bör man vara) så går det med bra och genomtänkta ideer som fungerar för målgruppen. Det är så klart enda sättet att få en journalist intresserad. Och en bra artikel i rätt tidning, är värd så mycket mer än en massa småsnuttar i tidskrifter som målgruppen ändå inte läser.

Men försök att förklara det i en telefonkonferens tillsammans med representanter från Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA som räknar sina artiklar i 10-tal....tufft!

De flesta förstår att Norden består av flera länder, med olika språk, kultur, media etc. men när det handlar om budget (och det gör det ofta) blir det inte så enkelt längre. Intressanta diskussioner där det är så tydligt att, trots att regionen är så liten, är den ändå så viktig, särskilt inom IT-sektorn. Vi är avancerade användare av teknologi och ofta trendsetters, så IT-företag vill synas här. Problemet går inte att komma undan. Men den här veckan har jag fått frågan många gånger. Väck mig inatt och jag kommer att säga "kvalitet är bättre än kvantitet" och hur tragiskt är inte det!?

No comments:

Post a Comment