Friday, 15 October 2010

Afrikanska spiritualister och klärvoajanta medier

För tio år sedan när vi först flyttade in i vårt lilla hus i södra London, dök följande kort upp i brevlådan:

"All your aims will come true in three days guaranteed"

Intresserade läste vi vidare. Kortet var ett litet vanligt tryckt. Det kommer dusssintals genom dörren mest från snickare, trädgårdsexperter och mattstädare. Det här erbjöd helt andra tjänster. "Mr. Kalifa, afrikansk spiritualist med 300 års familje-erfarenhet" läste vi. Fantastiskt!

"Are you constantly suffering from love and many other problems that seem abnormal? I can help you to solve all your problems regarding: LOVE, WORK, LUCK, SUCCESS IN EXAMS, MARRIAGE, BAD LUCK, IMPOTENCY ETC.

No matter what your problems are I can help you to solve them even desperate cases to find a loved one in your life or to bring your loved one back into your life forever to put some vitality and luck into your life for those who feel unloved, unhappy and unlucky to break curses and witchcraft and all kinds of black magic, impotency, business etc...
If your relative, husband, wife, leaves the household. I can make him or her comeback. I can cure people, victims of evil forces and witchcraft.

YOU WILL GET YOUR RESULTS IN THREE DAYS TIME 100% GUARANTEED

Det här är det enda kortet i sitt slag vi fått, till i förra veckan. Då kom ett nytt kort, också den här gången vanligt vitt tryckt, vardagligt:

"Professor Muctar
Clairvoyant Medium
No matter how difficult your problem is there is a solution to it.

Problems concerning black magic, love, voodoo, sexual impotency, business transactions, exams & court cases. I can help you reunite with your loved ones, Split unwanted relationships & gambling. For all your unwanted problems Professor Mouctar is the answer, no disappointment. Quick results guaranteed! Home visits by appointment."

Nu undrar jag självklart vem är bäst? Mr. Kalifa eller Professor Mouctar. Kanske har det varit svart magi involverat i trakten av Tooting Bus Station (det är här Professor Mouctar satt upp sin business verkar det som). Kanske har Mr Kalifa försmäktat, eller bytt till ett annat territorium?Vilka fantastiska ritualer kan inte ha förekommit här! Eller har de delat upp södra London mellan sig, kanske Mr Kalifa är bäst på att driva ut onda andar, medan Professor Mouctar hanterar affärstransaktioner och examina.

Nu sitter båda korten på kylskåpet, men vi är överens, bäst är frasen "are you constantly suffering from love and many other problems...." Vi tror på Mr. Kalifa!

No comments:

Post a Comment